15 octobre 2008

                 

azzar azirar

Ull tassa iman imsyafatn ghusnin d mad akw ifulkin gh ufgan yafud , inghat azemzad s gar tillay s tugt n izengign s tighzi n tizdert d tillas n ullawn d annaz abercan d unaruz irzan , mad sul yagurn gh ufgan igh gis

nghan afgan ??!!

Uragh sul isblbis iwdn igh ar zigiz gh id illasn , is agh itazzal , acku afgan d tillas gan yan ,am keyin , ar tallat ar tdessat gh yan akud , tqqent allnek tasit tuzzalt tute t t sers wayyad gh tadawt , tmdelt ar fellas tsmittiwt , tinit : ntan ad yi zwar inghan !!!

Zegh assef ligh tzugt tstit taggugt ,ad kkigh ar tqqelgh s assef yadnin ad gis irgagi ullnk ,ikwtid Is illa mad sers itqqeln !!.

Ssengh tssent ,man tasga  gh urtingh agh imghi alili ,ad jiyi ka ad ak aragh tigwriwin ad zwanin zegh tummert d unaruz ,adjiyi ka han ur agh imnid yan, ur agh islla ufgan ,mar ad yakwz is keyyin ad mi taragh !!

Idd an ur irwas adan , gh tizi ligh ar  tumalgh gh imal , itters agdid ar ikkat tiflwin n tirihit n uhanunw , rzemghas , ikchemd ar d itfirri s tummert ,inayi s wawal ihennan :  zgh yat tmazirt yagugen agh fellam isawal d ixfens , ismun iswingimns yamez abrid n usigl ,ar serm itlli a mu azar azirar ,ar serm itlli ,ummer !!

Inighas s tummert : yah rad ummergh ,mach mazza igh iga awalnk am tiwurganu ??

Inayi s wawal idran : igh ur igi tidt ,geyyi taqqayt s azzar nm azirar !!

Ddergh tudert inu gh iwiz ,ar serk tqqelgh ,yah a win ull ,ur ju nghigh anaruz gh ugansinu , kerjgh tifras n udmenk gh timektit inu , lesghak aqacab gwnight s imsyafatn inu ,geghak assagh ukerght I agellid n izuraninu (amazigh) !! aragh gh igenwan s usmerghi n itran ,ar k tirigh ar afud !! ghwzangh ,righk aylligh fellak tgut tayrinu afudgh daw achenyl iswingimn nek !!

Tennit rad akwrgh titrit rad tg tarragt n tamunt ngh, tennit rad gegh ayyis amellal li rad serm istara umadal tnnit  may ggutn,mach is agh ka tinit …

Ghezzifn ussfan ,tdrus tizdert, ur sul tmmim tayri , tga tikwssadin , ar tsutulgh I y ighmran n umadal inu uffur zund tanafalt ,illa igh skubergh gh taghwmert illasn siwngh allninu I tirihit n uhanunw ar tqqelgh ad zelmgh asklunk azirar ,illa igh chefgh gh ill n tiwurga ar dessagh, illa igh yi tdemml tadangiwt n tillawt ar allagh!!

, tmattelt a winu tmatelt attas !!

Ur jju ssengh is awd titratin ar allant igh ten ifel ayur ,aylligh ilkem id an illasn!

Id ligh nsti ad nara aneqqid igwran gh tallest ngh , akud ligh nqqen tayringh gh aghzu n ikwtayn , tasdadt ligh nsyafa aberray n tibdit , assef ligh neqqen tittawin nrzemt ent f umadal yadnin ,ur gis ndru tayri ur gis nmun !!

Sugh zegh aghwraf n tgudi d wattan , ur sul sfawgh amer tasga illasn gh umadal ad, ikchem agdid ,ar itfirri s tgudi ar yi tsutul ar itsutul , mlalligh, inighas s tghuyyit  : yuda gh timlullay , ad jiyi , fugh !!

Ur isawl ,itghi gh wazzarinu ar ikkat s tifrawins s ikhfens, , afad ad skergh tmi I yusfans , ar sers kkatgh ad felli yagug ,mach yugi , imik ider s wakal isutlas azzarinu , yah igayas sul taqqayt , inghat sul  igellin !!

Inghat afad ad isfsus f ullinu anzgum nk , usigh tuzlin bbigh azzar afada d sul itga taqayt I yigdad n tayri !

Zayd awinu ,fliyi gh umadala d ussuf war tayri war asmun , matrit ull irban anzgum !!

Posté par tanirt à 13:34 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur azzar azirar Ull tassa iman imsyafatn ghusnin d

Nouveau commentaire