tsawr

18 octobre 2008

tadssa s tawala

Tadssa s tawala

is nrwa ligh  sul nella

nmrurd nemghi gh ukba

n takna

nssum akwfayns ,nles

tissumga

nskuber gh taghwmert ad

inin-agh yuda

“is fellawn tgut a tarwa

n dihiya

niwid tifawt nawi akal

nflawn ametta

nmlawn tazzalit d uzum

tframt s tamazgha

nmun tasutin ar fellawn

ndessa

tagwmat n tillas ur tssin

afra"

nnanet , ar sul dessan

nfessa

ligh yad ndew nezma

nselhassa

isiwdagh iggig ligh yut

gh igenna

niksud uccan ,nrur

nehda

agwd a tihiya s warraw nm,

inza

igh gim isul kran ametta

dit ghassa

ssumn urin n tasutin, nlul

nerka

nmghi gh tazamma

ar sul dessan a y iman n

dihiya

ar sul dessan ,tg tadssa s

tawala .

Posté par tanirt à 21:55 - Commentaires [0] - Permalien [#]


17 octobre 2008

stikka

                   Stikka

Ar ukan sul itlli ger tiswak .aynna yas fkan iwdan yamezt s tummert zund tazzant igh as sghan talullucht tamaynut mas iturar !!

Laz d ussemid d gar asmmaql d imal war tasna ,ghkad atga tudert n “”stika”” , yah awd assaghns ur irwas win miden , mach ur igi assagh li yas fkan zegh tallalit ,

Iwden ad iga (abed llah) isemk n wakuch , irzat uzemzad daw achenyal n tayri li yusi I tamurt ad tanammart !

Abed llah ,asafu n tigemmins n , iga gh ger aydars ,yan afroukh ger kust n tiferkhin , , yafud babas ifelt gh uswgasns wis ttam ,immagh d uzemz s ayna mu yufa , igh d iffagh zegh tinmel idu ar izenza iselman gh ugadaz,irar tin idd ,s dar yinnas ,ich imensins, yasid idlisn ns ihsu ayli yasn ifka aselmad .

Yaws I innas , ig argaz n tgemmi zegh timzins.

Tahelnt istmas yagurd ntan d yinnas (hniya) .

zrin iswgasn , ig abed llah argaz , ilkem s tighrins I aswir ifulkin ifkayas adur ger inwgans , ig abed allah aselmad I tutlayt n ta3rabt !!

Ghkeli s akw tinin : yan

ur

dars afulki gh tmazirt ns

ur

dars afulki awd gh ikhfens !!!

Mach kran tikkal ,ar itga afulki yad gar I afgan !

Abed allah s twalans , ar itiri tamazirt ns ,immagh ad ifalkay imalns , ar beda fellas itara ,ar sers itwirgi ar gis itumal , ar ikkat f izerfan n ufgan , ad iderf ad  inegh afessa fellas ikkan !

Ur

ju t issusm aqechab iberbchn li yas selsan , ira ad tg am tislit ,ad as iles aqcab amellal  ismerqin s usmerghi n itran ..iggut mad gis ira ur t yufi ,attan ar itimghur ar t itagwr , ur sul izdar ad yagwl izengign I ullns ,ur sul izdar ad ig semmus f imins ,ghkeli t akw gin iwdan n tamurtad tanemmart ..

Isawl abed llah ,isawl inna ayli yas itsutuln gh ugensns , isawl inna aylli

ur

zdarn at nnan wiyyad !!

Yull achenyal n tiderfiyt ,inna s tghuyyit : tangadayt negh tamerwayt !!!

Ur

izri akud igutn sigh ifra atig n tiderfiyt d izerfan lif ikkat ad illin .

gh uswgas  n 1984 ,gh yan idd ur irwass addan , nghan afgan gh ugens n abed llah , fkant tarragt I tillas n yan amadal iggut fellas assagh n aghzu !!

amadal ger kust n ighwrban  azn I gratesn attas , ahanu dwu akal ,

ur

t izri yan

ur

as isella yan !

mraw n uswgas ad gis ikka ,ar gis  itafud ifdi n tklit gh kri gat assef , ar gis itqqen laz s imik n ughrum iqqurn d imik n waman is ka rwasn aman !

ar gis ichta asemmid ikhsans ,yakwr gis amadun tadusins !

mraw n uswgas izrit ent gh tillas ,ur issen man ak ay tili uzal d man akud agh d itagwa idd , idda ad itu udem n wayur d usmerghi n itran , idda ad  itu is iga afgan , is ilul imghi ger inas d babas d istmas , is ighwra ayligh iga aselmad , is tlul gh ullns tayri n tawtemt ,iwwarg ad teg tasmunt n tudert ns , idda ad itu ,ghkelli st tun mind !!

itahl abed llah s tassast , binas illes lis isawl yan wass f tiderfiyt , d ufus lis itara gh yan uzemz f tayri n tamurt , tlkem tassast afans , ig afud timilla gh addad an !!

ilkem akud  ligh rad izwu akuc timilla gh ullawn n uccan , rzemn tifelwin n umadal an illasn , din abed llah , ad ilul  I tisnat twal gh tudert ad ,iffagh igellin ,yufad ifkhens gh yat (sahra2) war abrid ,sigh isyafa kran afus iters igin ighir ns , igrawl yafed yan argaz meqqurn ,

yinyas : man tamazirt agh tuchkidt ad k sers raregh a ywi ?

ismaql gis isiwnas allen , ira adas irar f useqsins ,mach illes ns ifelt darat n ughwrabad !!

ikwna ira ad as yara gh umlal ,mach afus awd ntat ifelt jaj n aghzu yad !!

yukz afeqqir an is ira ad as inna kra mach ur as yufi , ar as itini timizar ,yat s yat , ar as ikkat abed llah s ikhfens uhuy uhuy uhuy …aylligh inna assagh n tamdint ns , inder zund ighas iqqes kra ,yutas s uqllal ,yah yah yah …

imun dis afqir an iselkemt ar tamdint ar

tamdint n iselm d ideqqi , mac ur sul tgi ghkeli s t ifel ,  igigl ill ns , khwlan ighwrban iqburn , iwdan jlan kri gat yan d man adu at yiwin , isduqr gh imi n tgemi ligh ilul , iter ad isella I awal n yinnas mach ur as irzem awd yan , intu tagurt , yut adu n itay , ikchemd isella I taghlaghalt n yinnas d tadsa n istmas , yurrid sers uzemz s ussfan n timzins , isiwn allnes I yighwrban ar gisent itannay tiwllafin n igdam , izra tisit tugl ukan sul gh ger ahanuns d unwal ,ira ad gis yagw mach iksud ad izer kran udm yadnin ur igi wins , isdu f aghwrab ar yalla am azzan igh as kkesn akwfay , awd yan issen maf yalla abed llah , izd ,iswgasn liyas ukern ,negh innas li yafudn s tugt n izengign d wattan f iwis n tassans , amsyafa yad yuger ametta igut f usmammi !!

zegh akudan, ilesa abed llah aqchab n unufl , isenfel assaghns s (stikka) , isti ad beda yagug f tillawt ad inegh timektitns s iyiren li issa …

afgan war imal , war tasna .

ur ju ssengh is “”stika”” ikatin iga ameghnas , mach iga anw li ur issen afessa ,ur tmerks taghensans d tkhendallast , ur agh isawal ar ihedda darat n tmesmunin, ur agh izenza ar issagh gh tamurt ns !

stikka iga sul ameghnas , achku yugi ad dagh didengh idru amadal ad , isti ad yagug iski amadal izli sers !!

Posté par tanirt à 20:57 - Commentaires [0] - Permalien [#]

15 octobre 2008

                 

azzar azirar

Ull tassa iman imsyafatn ghusnin d mad akw ifulkin gh ufgan yafud , inghat azemzad s gar tillay s tugt n izengign s tighzi n tizdert d tillas n ullawn d annaz abercan d unaruz irzan , mad sul yagurn gh ufgan igh gis

nghan afgan ??!!

Uragh sul isblbis iwdn igh ar zigiz gh id illasn , is agh itazzal , acku afgan d tillas gan yan ,am keyin , ar tallat ar tdessat gh yan akud , tqqent allnek tasit tuzzalt tute t t sers wayyad gh tadawt , tmdelt ar fellas tsmittiwt , tinit : ntan ad yi zwar inghan !!!

Zegh assef ligh tzugt tstit taggugt ,ad kkigh ar tqqelgh s assef yadnin ad gis irgagi ullnk ,ikwtid Is illa mad sers itqqeln !!.

Ssengh tssent ,man tasga  gh urtingh agh imghi alili ,ad jiyi ka ad ak aragh tigwriwin ad zwanin zegh tummert d unaruz ,adjiyi ka han ur agh imnid yan, ur agh islla ufgan ,mar ad yakwz is keyyin ad mi taragh !!

Idd an ur irwas adan , gh tizi ligh ar  tumalgh gh imal , itters agdid ar ikkat tiflwin n tirihit n uhanunw , rzemghas , ikchemd ar d itfirri s tummert ,inayi s wawal ihennan :  zgh yat tmazirt yagugen agh fellam isawal d ixfens , ismun iswingimns yamez abrid n usigl ,ar serm itlli a mu azar azirar ,ar serm itlli ,ummer !!

Inighas s tummert : yah rad ummergh ,mach mazza igh iga awalnk am tiwurganu ??

Inayi s wawal idran : igh ur igi tidt ,geyyi taqqayt s azzar nm azirar !!

Ddergh tudert inu gh iwiz ,ar serk tqqelgh ,yah a win ull ,ur ju nghigh anaruz gh ugansinu , kerjgh tifras n udmenk gh timektit inu , lesghak aqacab gwnight s imsyafatn inu ,geghak assagh ukerght I agellid n izuraninu (amazigh) !! aragh gh igenwan s usmerghi n itran ,ar k tirigh ar afud !! ghwzangh ,righk aylligh fellak tgut tayrinu afudgh daw achenyl iswingimn nek !!

Tennit rad akwrgh titrit rad tg tarragt n tamunt ngh, tennit rad gegh ayyis amellal li rad serm istara umadal tnnit  may ggutn,mach is agh ka tinit …

Ghezzifn ussfan ,tdrus tizdert, ur sul tmmim tayri , tga tikwssadin , ar tsutulgh I y ighmran n umadal inu uffur zund tanafalt ,illa igh skubergh gh taghwmert illasn siwngh allninu I tirihit n uhanunw ar tqqelgh ad zelmgh asklunk azirar ,illa igh chefgh gh ill n tiwurga ar dessagh, illa igh yi tdemml tadangiwt n tillawt ar allagh!!

, tmattelt a winu tmatelt attas !!

Ur jju ssengh is awd titratin ar allant igh ten ifel ayur ,aylligh ilkem id an illasn!

Id ligh nsti ad nara aneqqid igwran gh tallest ngh , akud ligh nqqen tayringh gh aghzu n ikwtayn , tasdadt ligh nsyafa aberray n tibdit , assef ligh neqqen tittawin nrzemt ent f umadal yadnin ,ur gis ndru tayri ur gis nmun !!

Sugh zegh aghwraf n tgudi d wattan , ur sul sfawgh amer tasga illasn gh umadal ad, ikchem agdid ,ar itfirri s tgudi ar yi tsutul ar itsutul , mlalligh, inighas s tghuyyit  : yuda gh timlullay , ad jiyi , fugh !!

Ur isawl ,itghi gh wazzarinu ar ikkat s tifrawins s ikhfens, , afad ad skergh tmi I yusfans , ar sers kkatgh ad felli yagug ,mach yugi , imik ider s wakal isutlas azzarinu , yah igayas sul taqqayt , inghat sul  igellin !!

Inghat afad ad isfsus f ullinu anzgum nk , usigh tuzlin bbigh azzar afada d sul itga taqayt I yigdad n tayri !

Zayd awinu ,fliyi gh umadala d ussuf war tayri war asmun , matrit ull irban anzgum !!

Posté par tanirt à 13:34 - Commentaires [0] - Permalien [#]

14 octobre 2008

Ull tassa iman imsyafatn ghusnin d mad akw ifulkin gh ufgan yafud , inghat azemzad s gar tillay s tugt n izengign s tighzi n tizdert d tillas n ussfan d annaz abercan d unaruz irzan , mad sul yagurn gh ufgan igh gis nghan afgan ??!!

Uragh sul sbilbisn iwdan ar tiksudn igh ar zigizn gh id illasn , is agh tazzaln , acku afgan d tillas gan yan ,am keyin , ar tallat ar tdessat gh yan akud , tqqent allnek tasit tuzzalt tneght sers wayyad , tmdelt ar fellas tsmittiwt , tinit : ntan ad yi zwar inghan !!!

Icheqqa ad snudugh tallest ad gh sin usfan gh sin iyyirn negh d sin iswggasn, rad beda tg aghbalu ligh tagwmgh izengign d attan n tirra d usenflul ,afad ad taragh f tayri n war tamimt , f igdad tafudnin daw achrnyal n tayri    .

Ssengh tssent ,man tasga  gh urtingh agh imghi alili

Ghawlgh bigh azzar azirar afad ad sul

ur

itga taqqayt I yigdad

Manzan ussfan d awal immimn , manzan ullnk ikkat s tayrinw , manzan timektit li ur gis amer tifras n udminu igh zmumggh gh udmenk ,manzankin??

Posté par tanirt à 20:44 - Commentaires [0] - Permalien [#]

26 février 2008

Innayer tmel ak inna ter

Innayer tmel ak inna ter


Tarezzift i Tamilla d Mouloud Laâlou,Amedyazz,TanirtAzul agdud
Azul adelsan
Tamayt iw akuc
Urta ilul w awal
Urta negin urin
Ad izdegh unezgum
Gh ixef mayla w akud
Ilm inu ad lesan
Tutlayt n ughruc
As ittut unneli fw akal
Ar ittagh ur rin
Ad izdegh unamum
Gh ufekka n umedyaz

Azul abaraz
Igan amedduz
N useggul d idan
Rkemn idudan
Recant tirac
Gh unnerar n ikerkas
Argan azidar addag nk a lluz
Amerkas d umerwas nferk as

Tsawl tawukt gh igherman
Yakwi w akuz gh ighwerman
Berin ifadden serin ighwemran
Afgan ur issen mad gan d mad ran

Nnan iqburen i tasut ad
Innayer tmel ak inna ter
Trared tasut ad i iqburen
Ayenna nera att nemater
Imermuren d uferfuren fw anfuren
Tallast n ulawen n ihruren
Nekkwni nesti nezli ghikad
Neswa l vingt trois 23
Tuf ighism terwa
Nesaw aman n duert
Ufen urkimen gh tumert
Ur neri tafenzut d ughermi
Ur neri ibawen d ifrawen nermi
Naddum namez tighwmert


Farid Mohamed Zalhoud
Amedyaz

Posté par tanirt à 00:09 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Ssanf aman hann uzun iswa

Ssanf aman hann uzun iswa

i Tanirt

Ar azal a war tufawt
Ar anbdu a war tafukt
Yand izdan add nsawal
Yand ikkaten ghw afaten
Agh nera amawal
Agh nera add iffugh acbar llighd kkaten
Ssanf aman hann uzun iswa
Ikerkas nferkasen
Timgullba nna nemya tent
Timlullay nna nsyafa tent
Rar anamk s iwettasen
Agharas agharas
Ad nekkus f iqburen
Amawas amawas
Adad n imazzalen

Ssanf awal ssanf aman ssanf akal
Ur s ayenna dark ur illin
Yan issudan aram
Ur iksud idan

Amedyaz

Posté par tanirt à 00:09 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Abaraz n Ayt Unezgum

Abaraz n Ayt Unezgum


Tarezzift i Tanirt


Mgergh kra gh ikaliwen urenn akkw netam
Is rad gis tutt a yadu tsaghett inn arwass
Aragh alligh nera nnazen iffarri w awal
Ur gigh amer amedyaz inw urenn akkw netam
Izd azetta wanna gis ur isfawn azal
Is radt izluzzu nettan isker timerwas
hanbn idgam adam aragh nurrid ad nnigh
Mas ur nettu Tanirt negh is ar akkw allagh
Lligh sul iddaur annigh maf ukan nemmagh
Uzengh amenn yan izli yuf am akkw ayyur
Mach azetta ur ar nessin iggammi ann iffagh
Hayyi ghassad gh ubaraz nesbidd aghudid
Ad iy ur tenna Tanirt issefra ugedrur
Tagellidt n tmedyazin nekkin agellid
tageldit inu tinnunt awal Amazigh
Anezgum abaraz negh nettan agh mgergh
Temgert gis a Tamazight taffan iwaliwen
Mad nessgwrad titbirin acbar ad ifiwen

Amedyaz

Posté par tanirt à 00:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Eloge à la féminité

Eloge à la féminité

dédié à
Tourterelle,
Fatytaf,
Toufitri,
Tanirt,
Tinurgh,
Nadia2,
Tilelly,
Titrit2008


Autel béni de finesse et d'élégance
Autel béni de jouvence d'espérance
Haut tel Atlas j'érige l'édifice de ma louange
Aux étoiles scintillantes aux chérubins anges

Hotte pleine de ces gerbes fleuries
Haute plaine de mes verbes mûris
Douces créatures tendresse si féminine
Muses intarissables de mes rimes câlines

En adorateur puisse le mot en être modérateur
De vos ébats vos fins et sublimes beaux gestes
En vénérateur puisse mon poème imprécateur
En paraître tout galant sans être licite manifeste

Si seulement vous pouviez ô douce Féminité régner
Le monde irait beaucoup plus mieux et moins vieux
Nos vies seraient mieux vécues de caresses baignées
Si seulement vous pouviez gouverner ces beaux lieux


Zalhoud

Posté par tanirt à 00:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Langue grabataire

Langue grabataire
Dédié à Tourterelle,Toufitri,Tayrinoune,Fatytaf,Tanirt,Katia
Fouine de l' arganeraie je supplie tes faveurs ta largesse
Assiste-moi en la quête d'un mot inouï ultime qui résume
Toutes les peines toutes les joies et qui m'insuffle sagesse
Je fouille grimoires mouroirs où je me consume

Toi langue grabataire agonise peu m'importent tes mots
Je tairai à étouffer mes illusions tes allusions mes maux
C'est sans mot dire sans maudire que je plie mes bagages
Vers un monde serein aérien où je végète sans gages

Le silence me baigne me caressent la brise et le rêve
Détrompé je n'ai plus que faire du motif de ma quête
Complice du minéral l'animal me fuit et l'enfant d'Eve
Béat et quiet comme pas un le mutisme haut m'élève


Farid Mohamed Zalhoud
Amedyaz

Posté par tanirt à 00:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Page blanche

Page blanche


Dédié à Tabelaïdte


Ma terre
Ma mère
Ma langue muette
Sans palais ni luette
Secret de mes lèvres
Celle qui me sèvre

Ma terre
Ma mère
Mon chant d'alouette
Mon élancée silhouette
Indicible aux verbes
Mon champ de gerbes

Ma terre
Ma mère
Ma langue de sagesse
De tact et de finesse
Ma raison d'être
Debout tel le hêtre

Ma terre
Ma mère
Ma cause juste
Ma muse auguste
Ma gloire ma défaite
Ma patrie parfaite

Ma terre
Ma mère
Ma page blanche
Ma poésie franche
Mon amour mon secours
Et mon ultime recours


Amedyaz

Posté par tanirt à 00:07 - Commentaires [0] - Permalien [#]